prolog
o autorech
ukazky z knihy
fotogalerie
napiste nam

 

 Petr Pávek při proslovu u příležitosti otevření Ekologického informačního centra u paty větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem.


Petr Pávek s Jiřím Komorousem z ministerstva vnitra při protidrogové osvětě
libereckých středoškoláků.


Šéfredaktor Libereckého dne (Deníky Bohemia) Ivan Langer blahopřeje dodatečně Petru Pávkovi k získání ceny v soutěži Osobnost Liberecka.


Chátrající budova původního hotelu a následně státního statku je v posledních třech letech opět majetkem obce, která ji včlenila do projektu Mezinárodního
universitního a inovačního centra.


Na kozí farmě s kůzletem...


Při výstavbě větrné elektrárny byla vrtule o průměru 44 metrů nejdříve smontována na zemi.


Občanské sdružení Lunaria ve spolupráci s obcí rekonstruovala starou faru a zřídila v ní vesnické muzeum spolu s knihovnou na specializovanou literaturu.


Pohledová studie architekta Petra Stolína na plánované Mezinárodní universitní a inovační centrum v Jindřichovicích pod Smrkem spojuje citlivě starou a novou zástavbu a zohledňuje všechny potřeby, včetně ekologických. Projekt má stavební povolení a čeká na realizaci.


Jedna ze studií ekologického domu pro Jindřichovice pod Smrkem od libereckého architekta Jiřího Suchomela.


Jindřichovický kovář pan Sommer je poslední, kdo umí na vesnici a v širokém okolí okovat koně. Kdo převezme jeho řemeslo zůstává doposud nezodpovězenou otázkou.


Stahování dříví z lesa za pomoci koně umí dát zabrat lidem i zvířatům, ale lesy se tak šetří, protože do nich nemusí najet těžká technika.


Petr Pávek při rozhovoru s redaktorkou exkluzivního časopisu o Libereckém kraji Véčko.


Děti si užívájí zábavy okolo táboráku, kterou pro ně zorganizovalo sdružení rodičů a přátel dětí.


Nově otevřená biokotelna na spalování biomasy z roku 2002.


Dětem v knihovně je práce s počítači a internetem blízká...


Starosta a knihovnice Angelika Čejková přebírají v pražském Klementinu cenu za nejlepší knihovnu roku 2003.


Zleva: ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ředitel Státního fondu ŽP Andrej Mudray a starosta Jindřichovic pod Smrkem před slavnostním křtem nově postavených větrných elektráren v květnu 2003.


Petr Pávek
titulní fotografie knihy Mám vizi

 

Fotografie © Petr Bíma, Bořivoj Černý, David Hofírek, Šárka Nemešová, Tomáš Petr, Petr Šimr, archív obce Jindřichovice pod Smrkem

 

Vydal Dialog
knižní velkoobchod a nakladatelství
Markova 3
460 14 Liberec 14
tel.: 485 123 038 fax: 485 123 306